مولتی‌پروتکت

مولتی‌پروتکت مجموعه‌ای انحصاری از ۱۱ سیستم پیشرفتۀ ایمنی و حفاظتی انکر است.

شارژرهای سریع ریسک‌های بسیاری مانند داغ شدن بیش از حد، آتش‌سوزی و حتی انفجار دارند. مولتی‌پروتکت ایمنی کامل را برای تمام دستگاه‌های‌تان و مهمتر از همه خودتان تأمین می‌کند.