[ux_banner height=”25%” bg=”26469″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 100%”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”15″]

بازیافت باتری

از دستگاه‌های معمولی مانند کنترل از راه‌‌دور تلویزیون گرفته تا تجهیزات ضروری ایمنی مانند دستگاه اعلام حریق و نشت مونوکسید کربن، باتری‌های قلیایی جزو جدایی‌ناپذیر زندگی هستند. با این حال، مدیریت تأثیر این باتری‌ها بر محیط‌زیست به همراه شیوه‌های پایدار تولید، مدیریت و دفع‌شان مهم است.

[/text_box]
[text_box width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”90″]

[ux_image id=”23188″ image_size=”original” width=”25″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(1, 161, 223)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”15″]

انجام مسئولیت‌های‌مان

[/text_box]
[text_box position_x=”50″ position_y=”100″]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”4″ align=”center”]

[ux_image id=”23189″ image_size=”original” width=”45″]

باتری‌های قلمی و نیم‌قلمی‌مان با ایمن‌ترین مواد ممکن ساخته می‌شوند و در آنها از جیوه یا کادمیوم استفاده نشده است

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″ align=”center”]

[ux_image id=”23190″ image_size=”original” width=”45″]

باتری‌ها را از قطعات بازیافتی می‌سازیم و به پایداری توان و کاهش پسماند کمک می‌کنیم

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″ align=”center”]

[ux_image id=”23191″ width=”45″]

با تولید باتری‌های قابل‌شارژ مجدد بسیار کارآ (که نقص‌های باتری‌های لیتیومی رایج را ندارند) در حال حرکت رو به جلو هستیم

[/col]

[/row]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

چگونه می‌توانید کمک کنید:

  • از باتری‌ها در دمای بسیار سرد یا گرم استفاده یا نگهداری نکنید
  • باتری‌ها را در معرض آب و رطوبت قرار ندهید
  • باتری‌ها را به‌ طریقی دور بیندازید که امکان بازیافت آن فراهم باشد
  • باتری‌ها را در کنار زبالۀ خانگی دور نیندازید
  • از باتری‌های قدیمی و جدید همراه یکدیگر استفاده نکنید

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”23192″ image_size=”original” width=”50″]

[/col]

[/row]

[/section]

سبد خرید
Your cart is currently empty.